Benkő Fruzsina

SZIA InDaHouse Hungary

Az ELTE-n végzett szociális munka szakon, 2008-ban. 2011 óta doktorandusz, az elnyomás ellenes szociális munka a kutatási területe, az ELTE óraadó oktatója. Dolgozott ifjúsági területen, a gyermekvédelemben, 2000 óta önkéntes számos szervezetben, emberi jogi aktivista. 2014-ben alapította és azóta vezeti az InDaHouse Hungary önkéntes programot, amely a Szociális Innováció Alapítványon belül a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeit hivatott növelni. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Perén társadalmi vállalkozást indított el 2016-ban, az InDaHouse Vendégházat. (English below)

 

 

Önkéntesek által működtetett tanoda az ország szélén – A logisztikától a pedagógiai módszertanig

Benkő Fruzsina

Szociális Innováció Alapítvány, InDaHouse Hungary

Az InDaHouse Hungary egy olyan önkéntesprogram, amelynek keretében elsősorban budapesti, nem professzionális önkéntesek tartanak heti rendszerességgel tanodai foglalkozásokat Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyerekeknek, immár 3 éve.

Van-e ennek létjogosultsága? Eredménye? Hatása? És ha igen, máshol is alkalmazható-e az a modell, amit építünk?

Kezdeményezésünk több szinten nagyon fontos a magyar társadalom szempontjából:

  1. Szolidaritás: azáltal, hogy nem egy fix, kis létszámú szakmai team-mel dolgozunk, hanem egy nagy létszámú, hétköznapi emberekből álló önkéntes csapattal, nagyban növeljük a szolidaritást a magyar társadalomban. Több százra tehető azoknak a száma, akik vagy személyesen, vagy az adománygyűjtéseinken keresztül közvetlen kapcsolatba kerültek azokkal a gyerekekkel, akik 200 kilométerre élnek Budapesttől, néhány száz lelkes falvakban, a szegénység különböző fokain.
  2. Esélyteremtés, készségfejlesztés, tanulástámogatás: 40 gyerekkel dolgozunk heti rendszerességgel, egyéni és csoportos foglalkozások keretében. A többségük esetében azért van ránk szükség, mert több éves lemaradásuk van matematikában vagy szövegértésben. Sokaknak segítünk angolból. A csoportos foglalkozásainkon megtanulják végighallgatni egymást, önálló véleményt alkotni, elvont fogalmakat alkalmazni. Mindannyian rengeteget épülnek azért, mert rendszeresen találkoznak olyan felnőttekkel, akik hisznek bennük, építik az önbizalmukat, tágítják a világról alkotott képüket.

Előadásomban arról fogok beszélni, hogy miként működtethető egy ilyen program, mind logisztikailag, mind szakmailag. Hogyan lehet önkénteseket toborozni, milyen fejlődési lépcsőfokokon ment keresztül a programunk, kiktől tanultunk és tanulunk a mai napig, miként oldjuk meg a tudásátadást az önkéntesek között, hogyan alakul ki a pedagógiai módszertanunk, hogyan motiváljuk a gyerekeket, miből áll a mentor programunk, hogyan tartjuk a szülőkkel a kapcsolatot, és milyen tevékenységeink vannak a tanodán kívül.

Mi abban látjuk a megoldást a jelen és a közeljövő társadalmi problémáira, ha tanítjuk a gyerekeinket, ebből mindannyian kivesszük a részünket és nem teszünk különbséget származás, földrajzi vagy anyagi helyzet tekintetében. Minél több embert és szervezetet szeretnénk a miénkhez hasonló munkára inspirálni, ezért előadásom nagyon gyakorlat orientált lesz, az eredmények mellett őszintén bemutatva a nehézségeket, bukkanókat egyaránt.  (English below) 

 

— IN ENGLISH —

Fruzsina Benkő graduated in social work from Eötvös Loránd University (ELTE) in 2008. She has been a PhD student researching anti-oppressive social work since 2011, and teaches at ELTE. She has worked with youth and in child protection, has volunteered with various organizations since 2000, and is a devoted human rights activist. She founded InDaHouse Hungary in 2014. The volunteer program is a program of the Social Innovation Foundation, helping underprivileged children increase their opportunities. In 2016 she launched InDaHouse Guest House as a social enterprise in Pere, Borsod-Abaúj-Zemplén county, where the program runs.

 

Weekend school in remote, rural Hungary, run by volunteers – From logistics to methodology

Benkő Fruzsina

Szociális Innováció Alapítvány, InDaHouse Hungary

InDaHouse Hungary is a volunteer program that has run a weekly weekend school for children in Borsod-Abaúj-Zemplén county for 3 years. The majority of our volunteers are non-professionals from Budapest.

Is this a relevant program? Does it have results? An impact? And if it does, could the model we built work elsewhere?

Our initiative has value to Hungarian society on many levels:

Solidarity: Working with a large team of volunteers instead of a small professional team, we increase solidarity in Hungarian society. Hundreds of people have got in contact with these children living in tiny villages 200 kms from Budapest, at different levels of poverty, either in person or through our fundraising campaigns.

Creating opportunities, developing skills, supporting learning: We work with 40 children weekly, through individual and group work. Most of them need support as they need to make up for several years’ maths or reading skills. We also help many of them with English. Group work helps them listen to each other, form an opinion and put abstractions into practice. Regularly meeting with adults who believe in them helps them grow, increases their confidence and broadens their horizons.

In my lecture/speech I am going to talk both about the logistics and the methodology of the program. How to recruit volunteers, what the milestones of our program were, who we have learnt from, how we ensure sharing know-how with our volunteers, how our methodology was created, how we motivate the children, how our mentor program works, how we keep in touch with the parents, and what activities we have outside the classroom.

We believe that the key to today’s and the near future’s social issues is teaching our children without differentiating based on their family background, the place they live or their financial means. We want to inspire more individuals and organizations to do similar work, and for this reason my speech/lecture is going to focus on practice, and cover not only our results but also the challenges to give you a full and honest picture.