Dr. Laczkó Mária

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Érdi Szakképzési Centrum

Dr. Laczkó Mária egyetemi oktató, középiskolai tanár. Tanári tapasztalatát, kutatási eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai továbbképzéseken összegzi, írásai hazai és külföldi szaklapokban, tanulmánykötetekben jelennek meg. Alkalmazott nyelvészeti kutatásainak egyike a digitalizációnak a nyelvi készségekre gyakorolt hatása. A Fejlesztő Pedagógia Beszéd-Olvasás-Írás rovatának alapítója, vezetője, továbbá az American Journal of Educational Research szerkesztőbizottságának tagja.

Több hazai és nemzetközi szakmai szervezetek tagja vagy alapítója.

Oktató és kutató munkáját számos díjjal ismerték el. Tudományos kutató munkájáért a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíját 2005-ben és 2015-ben nyerte el, tehetséggondozó munkájáért 2013-ban Bonis Bona elismerésben részesült. 2013-ban Digitális Pedagógus Díjat, 2015-ben innovatív tantárgypedagógiai munkájáért, a felsőoktatásban kifejtett oktató tevékenységért elsőként vehette át a Takács Etel-díjat. (English below)

Digitális generációk – innovatív oktatási módszerek

 Laczkó Mária

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógia Intézet

 Érdi Szakképzési Centrum

Napjaink digitális világában a digitális technológián felnövő fiatalok nevelése és oktatása kihívást jelent szülőnk és pedagógusnak egyaránt. A Don Tapscott és Marc Prensky metaforáival digitális bennszülöttek (Tapscott 2001) és a digitális bevándorlók között a digitális eszközök kezelését, de az alkalmazás gyakoriságát tekintve is egyre nagyobb ugyanis a szakadék (Walls 2006). A mai gyermekek és a serdülőkorúak egyre többet használják a számítógépet, az internetet, valamint az okostelefonokat a legkülönfélébb tevékenységekre az információkereséstől a szórakozásig. Az is ismert, hogy e nemzedék számára az Internet a legfontosabb kommunikációs közeg is, a fiatalok naponta használják a közösségi oldalakat és a csevegő programokat, amelyeket okostelefonjaik segítségével könnyen elérnek. Így gyakori az a kép, hogy a tanórát megelőzően küldi a diák az üzenetet, de az is előfordulhat, hogy az új technika teremtette kommunikációval a tanórán próbálkozik.

Mindez az olvasás, az olvasásra épülő feladatmegértés és az arra épülő tanulásra is hatással van. Az olvasás népszerűsége csökken, a digitális eszközökön történő olvasás másfajta stratégiát jelent, de a vizsgálatok arra is rámutatnak, hogy mindezek következményként nemcsak a nyomtatott szövegek megértésének kudarcában manifesztálódnak, de a digitális szövegek megértésének nehézségeiben is tükröződnek. Az empirikus vizsgálatok az írott beszélt nyelvi hatás mellett a digitális eszközöknek az írási fogalmazási készségére kifejtett hatását is igazolják (Laczkó-Kovácsné Nagy 2015).

Mindezek alapján felvetődik a kérdés, mi lehet a megoldás, motiválhatók-e és hogyan a mai tinédzserek az olvasásra, a tanulásra? A kérdésre adott válaszként az egyik alternatíva éppen az a technikai eszköz lehet, ami nap mint nap a tanulóknál van. A kérdés tehát az, hogy alkalmazható-e és hogyan az okostelefon az informális pedagógia módszerek közepette.

Az előadásban saját fejlesztésű, okostelefonokra kidolgozott magyar nyelvtani és irodalmai feladatok bemutatásával igyekszünk a kérdésre választ adni. A bemutatott feladatok – mind a két területhez kapcsolódóan – kipróbált gyakorlatok, középiskolai osztályokban alkalmaztuk őket, többségében nehezen kezelhető, kevésbé motivált diákok körében. A feladatok között mutatunk egymásra épülő, a fokozatosság elvére épülő feladatsort, páros munkában megoldható gyakorlatokat, team munkát igénylő feladatokat és egyéni megoldásokat is mind a két tárgyból. Hangsúlyozzuk a módszer előnyeit és az esetleges hátrányait is, továbbá utalunk a tanulók e munkaformában végzett eredményességére is, amelyhez hangfelvételt, képet alkalmazunk illusztrációként.

 

Irodalom

Laczkó Mária-Kovácsné Nagy Ibolya (2015). Hogyan hat a  számítógép a digitális nemzedék írására, helyesírásra?   (Alkalmazott  Nyelvtudomány. 2015. XV. 1-2. 45-57

Tapscott, Don (2001). Digitális gyermekkor. Az internetgeneráció felemelkedése. Kossuth kiadó, Budapest.

Wallis, Claudia (2006). GenM: The Multitasking Generation, Time Magazine. 2006. március 27.

(English below)

 

— IN ENGLISH —

Mária Laczkó is the associate professor and the secondary school teacher. She presents her teaching and researching experimental results both on the national and international conferences, futher educational training courses. Her publications are followed in different methodological journals, magazines and books in Hungarian and English languages as well. One of her research area is the influance of the use of digital appliances on children’s writing, ortography, composition. She is the founder of Speech-Reading-Writing  column of the  magazine called  Fejlesztő Pedagógia, and she is also the member of the editorial board of American Journal of Educational Research.

She is the member or the founder of some professional organizations.

She got some awards including Teacher-Researcher Award of HAS in 2005 and 2015, Bonis Bona Award for mentor work of talents in 2013, Digital Teacher Award in 2013, and she was given the first Takács Etel Award in 2015 for her innovative teaching work.

 

 

Digital generations – innovative teaching methods

University of Kaposvár Pedagogical Facultae

Vocational Centrum of Érd

Nowadays there is a new challenge both for the teachers or parents to teach the new generation of teenagers who are brougt up using the set of  new technical appliances including computers or mobile phones naturally and very preciously. Consequently there is the increasing gap between Born Digital (Digital Natives or Z generation) and Digital immigrants (Tapscott 2001) regarding both of the use and the frequency of these innovative technologies (Walls 2006). The teenagers use the technical appliances for different activities like from searching for some information to having fun with watching film on the Internet. It is also known that the Internet is the most important communication form for the members of the new generation as they use he different chat programs every day. It may also happen when some students  send the new message  to each other at the beginning of the lesson or during of  it instead of paying attention of the teacher.

The new technology can influence on the students’ reading process, their understanding of the exercises and their achievement in studying. We can conclude furthermore that the students read less or they read mainly on the Internet which require another reading strategies than reading printed books. Consequently their reading comprehension performance is rather poor, however they do not have better achievement in the reading comprehension of digital texts. These teenagers are also characterized by their unmotivated studving style, and the frequent use of digital appliances can also influence their writing skill including the ortography and compositions (Laczkó-Kovácsné Nagy 2015).

On the basis of these findings the question is whether it is possible to find the effective method to motivate them in teaching and studying nowadays. Can be the solution the small gadget having by the children called smart telephone? So the question is whether it is possible to use  smart telephones in teaching and studying process of teenagers.

On the basis of our preliminary assumption the various types of exercises based on the use of mobile phone can be rather new however interesting and motivating method for the teenagers in lessons.

In this paper our aim is to confirm the hypothesis with analysing the results in pedagogical aspects and demonstrate our development regarding various types of exercises teaching different parts of Hungarian grammar and literature which were used in secondary technical school in most of the cases among unmotivated students. We also try to emphasize and illustrate the different steps of the exercises both in grammar and literature and the working method of students as well. The advantages and disadvantages of the results with the application of the new method and technics will also be discussed.

 

References

Laczkó Mária-Kovácsné Nagy Ibolya (2015). Hogyan hat a  számítógép a digitális nemzedék írására, helyesírásra?   (Alkalmazott  Nyelvtudomány. 2015. XV. 1-2. 45-57

Tapscott, Don (2001). Digitális gyermekkor. Az internetgeneráció felemelkedése. Kossuth kiadó, Budapest.

Wallis, Claudia (2006). GenM: The Multitasking Generation, Time Magazine. 2006. március 27.