Dr. Sándor Beáta

jogász, Háttér Társaság 

2009 és 2014 között végzett az ELTE ÁJK-n. Korábbi képzettsége: 2005-ben PhD fokozatot szerzett angol irodalomtudományból. 1999-ben a CEU Gender Studies szakán szerzett MA-t. 1997-től civil szervezetekben dolgozik, tagja, majd ügyvivője volt a Háttér Társaságnak, jelentéseket, tanulmányokat írt.  2006-2007-ben az Amnesty International Magyarország számára végzett kutatást és írt jelentést a nők elleni szexuális erőszakról. 2010-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlőségi szakmai tanácsadójaként dolgozott, és részt vett a DH-LGBT (LMBT szakértői munkacsoport, Európa Tanács, Strasbourg) munkájában. 2015 óta vezet jogi kutatásokat és vesz részt jelentések írásában a Háttér Társaság munkatársaként. (English below)

Országos Iskolai Környezet Kutatás: az LMBTQI diákok tapasztalatai Magyarországon

Dr. Sándor Beáta

Háttér Társaság

2017 nyarán a Háttér Társaság első alkalommal végzi Országos Iskolai Környezet Kutatását , amelynek célja, hogy megismerjük a 13-20 éves LMBTQI fiatalok iskolai tapasztalatait. A kutatásban összegyűjtött adatok segítik az LMBTQI diákok és tanárok jogvédelmének területén végzett munkánkat, illetve azt, hogy megismertessük érveinket az oktatás területén dolgozó szakemberekkel és döntéshozókkal. A LEDNFL projekt zárókonferenciáján szeretnénk ismeretetni akár plenáris előadás, akár workshop keretében kutatásunk és korábbi iskolákkal, LMBTQI emberek iskolai tapasztalataival kapcsolatos kutatásaink eredményeit.

A korai iskolaelhagyás tekintetében sérülékeny kisebbségnek számít más csoportok mellett az LMBTQI fiatalok csoportja is. A Háttér Társaság, a Romaversitas Alapítvány, a Társaság a Szabadságjogokért, valamint a Tett és Védelem Alapítvány 2016-ban jelentette meg a szervezetek közös kutatásán alapuló Útmutató az előítéletes alapú iskolai zaklatás megelőzéséhez és kezeléséhez c. kiadványát. Egy a korai iskolaelhagyás megelőzéséről szóló 2013-as Európai Uniós kiadvány (Preventing Early School Leaving in Europe – Lessons Learned from Second Chance Education . European Union, 20132) szintén kitér a társas kapcsolatok fontosságára és az LMBTQI fiatalok sérülékenységére (33. o.). Az UNESCO 2016-ban kiadványokkal3 és egy ezekhez kapcsolódó videófilmmel4 hívta fel a figyelmet a homofób és transzób erőszakra az oktatásban, illetve arra, hogy az oktatási szektornak hatékony válaszokat kell adnia az ilyen típusú bántalmazásra.

A 13-20 éves, iskolába járó LMBTQI fiatalok tapasztalatairól képet nyújtó, 2017 nyarán zajló kutatásunk elemzését 2017 őszén végezzük el. Az eredmények megmutatják majd, hogy a homo- és transzfóbia milyen formáival találkoznak az LMBTQI diákok Magyarországon, és hogy a hátrányos megkülönböztetésre vagy zaklatásra milyen válaszokat adnak az iskolák. Ha kevésbé részletesen is, a diákokat megkérdezzük az etnikai / rasszista / xenofób és vallási alapú hátrányos megkülönböztetéssel, zaklatással kapcsolatos tapasztalataikról is.

1 http://iskolaizaklatas.hu/sites/default/files/iskolaizaklatas_utmutato.pdf

2 http://www.youthreach.ie/wp-content/uploads/Finalreport.pdf

3 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002447/244756e.pdf

4 https://www.youtube.com/watch?v=BJvnyBM2qMw&t=1s

A kutatás az Egyesült Államokbeli Gay, Lesbian and Straight Education Network (glsen.org) kétévente ismételt kérdőíves adatfelvételén alapul. Hasonló, ugyanakkor a kérdőív kédéseit a helyi viszonyokhoz adaptáló kutatás zajlik 2017 nyarán más kelet- és közép-kelet-európai országokban is; az adatok összehasonlíthatósága számos tanulsággal szolgál a kutatás eredményeit összefoglaló tanulmányunk számára. (English below)

 

— IN ENGLISH —

 

Legal expert. She got her law degree at the Faculty of Law of the Eötvös Loránd University in 2014. Earlier, she obtained a PhD in modern English literature (2005) and an MA in Gender Studies (CEU, 1999). She began working in NGOs as a volunteer in 1997, and soon became a member of the executive board of Háttér Society. She wrote several reports and articles. In 2006-2007 she worked on a “work on own country” research project for Amnesty International Hungary on the treatment of victims of sexual violence. In 2010, she worked as an independent advisor on equal opportunities for the Ministry of Social Affairs and Labour, and took part in the work of the DH-LGBT of the Council of Europe. She has been working at Háttér Society since 2015.

 

 

National School Climate Survey: The Experiences of LGBTQI students in Hungary

Bea Sándor, Háttér Society

In Summer 2017, Háttér Society is conducting the first National School Climate Survey on the school experiences of 13-20 years old LGBTQI youth in Hungary. The data collected through our online survey help our work in the field of protecting the rights of LGBTQI students and teachers as well as the dissemination of our arguments to decision makers and professionals working in the field of education. At the conference of LEDNFL, we are presenting the results of our present survey and former researches focusing on schools and LGBTQI people’s school experiences.

Regarding early school leaving, LGBTQI students constitute a vulnerable group: bullying results in feeling unsafe and disengaged from the school environment, which in turn may lead to early dropout. A 2013 publication by the EU („Preventing Early School Leaving in Europe – Lessons Learned from Second Chance Education”, European Union, 2013[1]) also highlights the importance of social relationships and the vulnerability of LGBTQI youth (p. 33.). In 2016, the UNESCO published studies[2] and a video film[3] on the impacts of homo- and transphobic violence in education, as well as the importance of effective responses by the education sector. In 2015, Háttér Society published the results of the LGBT Survey 2010 on the social exclusion of LGBT people. The publication analyzing the school experiences of LGBT people[4] shows that LGBT students are often harassed or even physically abused in schools. One fifth of the respondents had been discriminated in educational institutions; almost two thirds (62%) of those who were discriminated described school environment as homo- or transphobic, and more than one third of them decided not to go to school now and then to avoid discrimination. However, these data are retrospective: the respondents were adults who had already finished secondary school. This is the first time we ask students about their present-day school experiences.

The paper will provide a first glimpse at the data gathered in the summer of 2017. Results will show the prevalence and forms of homo- and transphobia in Hungarian schools, and reveal how educational institutions react to discrimination or harassment. It will also show the effect of bullying on school belonging, absenteeism and educational aspirations.

The survey is based on the questionnaire of the US-based Gay, Lesbian and Straight Education Network (glsen.org) which they repeat biannually.