Komjáthy Zsuzsa

Artemisszió Alapítvány

Kompetenciafelmérés pályaválasztás előtt álló fiataloknak

Workshop vezető: Komjáthy Zsuzsanna

A kompetenciafelmérő módszerünket a Losonci Téri Általános Iskola 7. osztályos diákjai számára fejlesztettük tovább a Pearls program keretében. Célunk az volt, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalokat segítsük olyan készségeik elsajátításában, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy az életben boldogulni tudjanak. A projektben nagy súlyt fektettünk az önismeret, a kompetencia, az én-tudatosság megértésére, elmélyítésére.

A jelen workshop keretében nem áll módunkban sem a teljes folyamat bemutatása, sem a módszerek teljes körű kipróbálása, de 60 percben megkíséreljük egy olyan gyakorlatsor bemutatását és kipróbálását, melyet a résztvevők akár kis részletekben is felhasználhatnak a tanítás, a tréning, a csoportokkal való foglalkozás folyamán. A workshop alkalmat ad a kérdezéstechnika kipróbálására, az önmagunkról való elmélyültebb gondolkodás kipróbálására, s arra, hogy a másikat hogyan tudjuk támogatni, hogyan tudunk neki tükröt tartani, ami segíti az önismeretében, kompetenciái értő feltérképezésében, vagy a céljai elérésében. Tisztában vagyunk azzal, hogy 60 perc mindezekre nem elégséges, de talán elindul egy folyamat, amit a résztvevők a saját igényeik szerint a továbbiakban strukturáltabban, nagyobb idő- és energiaráfordítással folytathatnak. (English below)

 

— IN ENGLISH —

 

Competence mapping for young people before career choice

Leader of the workshop: Zsuzsanna Komjáthy (Artemisszió Foundation)

We developed our competence mapping method as part of the Pearls project for 7th grade students of Losonci elementary school. Our aim was to help students who will soon face career choice develop certain skills which are necessary for them to succeed in life. We put great emphasis on making them understand and deepen their self knowledge, competences, self awareness.

In this workshop we will not have time to explain the whole process or test the methods thoroughly, but in 60 minutes we will make an attempt to introduce and try out certain exercises that participants can use as a whole or partially in their teaching, training and in their groupworks. The workshop will also give the possibility to try questioning techniques and the opportunity to think more deeply about ourselves just as it can introduce a way of how we can support the other person of showing him a mirror which contributes to his self knowledge, mapping and understanding his competences or reach his goals. We know that we cannot teach all of these in 60 minutes but we hope that a process will start, one that the participants of the workshop can continue  in a more structured form according to their own needs.