Takács Gábor

Miskolc MJV Önkormányzat – társadalmi kapcsolati tanácsadó, Napraforgó Egyesület

Takács Gábor vagyok, hetedik éve dolgozom Miskolc MVJ Önkormányzatánál társadalmi felzárkózási területen. Ezzel párhuzamosan civil szervezetek és segítő csoportok önkénteseként is tevékenykedem.

1991 óta foglalkozom hátrányos helyzetű emberekkel, elsősorban gyerekekkel, de lehetőség szerint mindig a családi és közösségi kapcsolatok viszonylatában.

Munkáim színterei:

 • Állami oktatás Budapesten
 • Állami oktatás kistelepülésen, helyben lakva (Csenyéte)
 • Alternatív pedagógiai módszerek a hátrányos helyzetű (roma) gyerekek nevelésében
 • Integrációs tanácsadás sérült gyermekeket nevelő intézmények részére
 • Erdei iskolai nevelés
 • Szünidei táborok, szakkörök
 • Alternatív nevelési módszerek nehezen kezelhető gyerekek esetében: egykerekűzés, íjászat, lovaglás, gyakorlat-orientált múzeum pedagógia, táblajátékok
 • Előadások a hátrányos helyzetű csoportok, első sorban romák helyzetéről magyar és angol nyelven, itthon és külföldön.

(English below)

 

Önbecsülés, jövőkép vagy iskolaelhagyás

Takács Gábor

Miskolc MJV Önkormányzat – társadalmi kapcsolati tanácsadó

Miskolc, Napraforgó Egyesület – önkéntes

 

„ Ha benyomok, úgy érzem, meg tudok küzdeni az egész világgal!

  És ha tiszta vagy?

  Akkor egy senki vagyok”

(beszélgetés egy lyukóvölgyi tizenévessel)

Lyukóvölgy Magyarország létszámában és kiterjedésében is legnagyobb szegények lakta területe.  Az előadás a főként halmozottan hátrányos helyzetű diákokat nevelő iskolákba járó lyukóvölgyi gyerekek helyzetével, az ő, és az őket nevelők mindennapi dilemmáival foglalkozik. Olyan iskolákba járnak, ahol már messze ők a „többség”.

A téma kifejtése az alábbi kulcskérdések, fókuszpontok mentén történik, problémafelvető jelleggel:

 • Spontán szegregált iskolák és diákjaik
 • Integráció – közvetlenül vagy közvetetten?
 • Felkészítés az integrációra – Hol a helyem? Miért becsüljenek?
 • Jövőkép, jelenkép és iskolaelhagyás
 • Iskolán kívüli pedagógia? – avagy mit bír el a hátrányos helyzetűek esetében a közoktatás?
 • Az iskolán kívüli pedagógia visszahatása az iskolai életre/az iskolai teljesítményre.
 • Kompetencia fejlesztés: l’art pour l’art foglalkozások vagy valós szükségletekre válaszoló programok?
 • Iskolai fogadókészség. Szemlélet kontra pályázat.

A kifejtés minden esetben saját aktív részvételen és tapasztalaton alapuló gyakorlati, és hatékonynak bizonyult példák alapján történik.  A példákat pár perces, a közművelődés, a sport és a zeneművészet területéről hozott filmrészletekkel, illetve fotókkal szemléltetném az alábbi témákban:

Múzeumi foglalkozások – Szakkör jellegű programsorozat a Miskolci Herman Ottó Múzeummal együttműködve. A gyerekek a foglalkozás-sorozat végére az adott kiállítás házigazdáivá váltak.

Egykerekűzés és íjászat – A gyerekek olyan szinten váltak képessé e két tevékenységre, ami vonzó példa lehet a bárhonnan érkező gyerek számára is.

Szimfónia program – A venezuelai El Systema program sikeres hazai adaptációja.

A programok általában iskolaidőben valósultak meg, és minden esetben szervesen kapcsolódtak az iskolai tananyaghoz, illetve a nevelési célokhoz.

 

„ha benyomok, úgy érzem, meg tudok küzdeni az egész világgal”

És mi van, ha nem nyomok be? Akkor mi a helyem, szerepem? Mi a rangom? Mi a feladatom?

(English below)

 

— IN ENGLISH —

I am Gábor Takács, I have been working in the field of social inclusion for the Municipality of Miskolc for almost seven years paralelly with different volunteir works for NGOs an non-formal groups.

I started working with disadvantaged people in 1991. My main focus have been on the developement of children, but always in the context of their family and social connections.

Main fields of my work:

 • State primary education in Budapest.
 • State primary education in one of the poorest villages of Hungary. Teaching and living there.
 • Methods of alternative pedagogy in the developement of disadvantaged (Roma) children.
 • Integration of children with special needs – advisor work for schools.
 • Forest education.
 • Holliday camps and courses.
 • Alternative metods for children with behavior problems: unicycling, archery, horse riding, practice-orientated museum pedagogy, board games.
 • Talks in Hungarian and in English on the situation and possible ways of Hungarian disadvantaged groups (Romas). In Hungary and abroad.

 

Self-respect, vision, early school leaving

Gábor Takács

Municipality of Miskolc – advisor of social connections, Sunflower Association, Miskolc – volunter

 

„When got stoned I feel I can fight against the whole world!”

„And If you are clean?”

„Then I’m a nobody”

(conversation with a teenager in Lyukó Valley)

Lyukó Valley is the largest and most populated segregated area in Hungary. The talk focuses on the the Lyukó Valley children’s and their teachers’ everyday dilemmas. These children form the „majority” in the schools they go to.

The leading thoughts of the talk are as follows:

 • Spontaneously segregated schools and their pupils.
 • Direct or indirect integration?
 • Preparation for integration – Where is my place? Why should anybody respect me?
 • Vision, self-respect and early school leaving.
 • Out-of-school education? Where are the borders of public education?
 • The effects of out-of-school education on public education and the children’s achievements.
 • Competence developement: answering real needs or ”l’art pour l’art” activities?
 • The point of view of the school: long-term attitude or project attitude?

All the examples (below) brought, are based on personal participation and experinces. The demonstration is completed by short films and photos.

Museum Pedagogy – Long term courses in coorporation with the Herman Ottó Museum, Miskolc. By the end of the course, the children had become capable to guide visitors in one of the most famous exhibition of the museum.

Unicycle and traditional archery – The children, who participated in these two activities have menaged to reach a level that can be attractive to any peers.

Symphony Program – Successful Hungarian adaptation of the famous El Systema (Venezuela) Program.

The programmes took place in school time mainly, and always had strong connections to the subject materials and the pedagogical program of the school.